Aktualności

Nominacja Olimpijska TOKYO 2020

Opublikowano: 2021-07-04
Podczas obozu w COS OPO Zakopane Maciej Sarnacki otrzymał nominację Polski Związek Judo Igrzyska Olimpijskie Tokyo 2020
Gratulacje ?????????
 

 

czytaj więcej

Złoto Pucharu Świata w Osiek-u

Opublikowano: 2021-06-28

Maciej Kowalewicz razem z Natalia Kochańską (Gwardia Zielona Góra) w Miksice w konkurencji karabinu 3x50 wywalczyli Złoto w Pucharze Świata w chorwackim Osjeku.

czytaj więcej

Zajęcia odwołane !!!

Opublikowano: 2021-03-27

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 25.03.2021 r od dnia 27.03.2021 do dnia 9.04.2021 r organizacja współzawodnictwa sportowego (zawodów), zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

czytaj więcej

Uwaga, zajęcia judo w czasie przerwy od nauki szkolnej

Opublikowano: 2021-01-04

 

czytaj więcej

Media społecznościowe

Wsparcie